SÄKERHET

ROSLAGENS SJÖTRAFIK AB ÄR ISM-CERTIFIERADE!
Detta betyder bl. a. att rederiet, dess fartyg och all personal uppfyller de hårda krav som ställs på en fungerande säkerhetsorganisation till sjöss, både vad gäller människor och miljö.

Som bevis på detta har rederiet av Sjöfartsverket erhållit: DOCUMENT OF COMPLIANCE

Och alla våra fartyg har: SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

FARTYGEN och dess BESÄTTNING uppfyller samtliga krav ställda av berörda myndigheter
Ex. SÄKERHET, BRANDSKYDD, MILJÖSKYDD och HYGIEN.

FARTYGEN har väl tilltagna KASKO och P&I FÖRSÄKRINGAR

FÖRETAGET är medlem i SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA.